Illustrationer till ett urval av Terra Scaniaes personberättelser

Människor i Skåne

Terra Scaniae berättar om människor som levt i Skåne. Till alla berättelser finns utförliga källredovisningar. Berättelserna skrivs av barn- och ungdomsförfattare. Allt görs i samarbete med ämnesexperter. Terra Scaniae är utformad som ett stöd för skolan. Region Skåne med Kultur Skåne och Stiftelsen framtidens kultur samt Helge Ax:son Johnsons stiftelse är huvudfinansiärer.


Faktatexter

Våra 80 berättelser kompletteras av 180 faktatexter. De spänner över en lång rad områden och ämnen.


  • Under alla 30 år på Malmö Strumpfabrik hade Britta Magnusson samma arbetsuppgifter; hon stod och formade strumporna.

    I formsalen var det upp mot 30 grader varmt på sommaren! Trots att Britta gjorde samma rörelser varje dag fick hon inte ont i sina axlar. Annars var arbetsskador vanliga inom textilindustrin. Britta trivdes bra med sitt jobb och med sina kolleger. Hon var aktiv i fackförbundet och kämpade för bättre arbetsvillkor. Läs berättelsen!

Arkiv