2000-talet

Vad kan vi säga om 2000-talet? Det är ungefär som att dra slutsatser om ett kapitel i en bok som man inte läst klart. Samtidigt som vi sitter med massor av information, så vet vi inte hur det slutar.

Sveriges regenter under 2000-talet

  • Carl XVI Gustaf, 1973–

Här i Skåne invigdes Öresundsförbindelsen 1 juli 2000. Malmö–Lund-området fick betydligt kortare restid till Köpenhamn.

Efter en lång period med låga trafiksiffror – förutom antalet tågresenärer – så ökade trafiken i början av 2002. Och trenden fortsatte.

Under första halvåret 2007 ökade biltrafiken över Øresundsbron med 19 procent jämfört med samma period år 2006. Genomsnittet var omkring 17’000 bilar per dygn. Antalet tågpassagerare över Øresundsbron ökade med 25 procent till 4,3 miljoner under första halvåret 2007.

Det är pendlingen som är den starkaste drivkraften i trafikutvecklingen. Andelen pendlare är just nu 37 procent av personbilstrafiken. Mellan kl 7 och 8 om morgonen kör cirka 2’000 bilar i timmen mot Köpenhamn.

Danmarks regenter under 2000-talet

  • Margrethe II, 1972–

Antalet tågpassagerare förväntas att öka från 21’000 om dagen (2006) till 43’000 om dagen 2017.

Med en tradition över åtminstone ett par århundraden, trafikeras fortfarande Sundet med färjor.

Sett från norra Skåne är det en lång väg ner genom landskapet innan man når bron. Många väljer fortfarande att resa med färjorna som går mellan Helsingborg och Helsingör.

Större bild

Molekylmodell av DNA. © Typoform

Naturligtvis är 2000-talet mycket mer än bara en bro eller en färja över ett sund som skapades för tusentals år sedan.

Men kanske kontakten och samarbetet i regionen kommer att öka? Det är nu vi skapar det vi ska berätta om i framtiden.

Källredovisningar

Digital media

Øresundsbron, Pressmeddelanden


Skriv ut (utskriftsvänligt format)

Tipsa en vän om den här texten