Dagbok från Malmö stadsarkiv

“Bland kungabrev och skadedjur” är en lämplig underrubrik på denna text. Följ en spännande arbetsvecka på Malmö stadsarkiv genom denna dagbokstext som skrivits av arkivarie Kerstin Martinsdotter.

Måndag

Idag gjorde Jan och Göran ett besök hos Malmö kommuns fritidsförvaltning. De skulle inspektera deras arkivlokal och se om den uppfyllde normerna. Alla myndigheter i kommunen måste ta hand om sina arkivhandlingar så att de inte förstörs. Om vi skall kunna se vad som beslutas och händer i en kommun så måste det finnas handlingar kvar.

På Malmö stadsarkiv finns det arkivhandlingar från många hundra år tillbaka. Det allra äldsta är ett pergamentbrev från 1356. Det skrev den svenske kungen Magnus Eriksson till Malmö och där talade han om vilka rättigheter och skyldigheter Malmöborna hade. Det är vår uppgift på stadsarkivet att se till att även fritidsförvaltningens handlingar från år 2002 kan bli 600 år gamla.

Nu tyckte vi från arkivet inte att deras arkivlokal var särskilt bra. Brandsäkerheten var inte tillräcklig och dessutom fanns det risk för vattenläckor. Brand och vatten är arkivens största fiender. Men även skadedjur som äter papper eller mögel som förstör papper måste vi se upp med.

När någonting inte är tillräckligt bra så diskuterar man med myndigheten för att hitta på en bra lösning. Idag kom man överens om att fritidsförvaltningen skulle lämna sina gamla arkivhandlingar till stadsarkivet, som har stora brandsäkra arkivlokaler. Fritidsförvaltningen skulle köpa in ett litet brandsäkert skåp där de kunde ha det senaste årets handlingar, de brukar man ju behöva gå tillbaka till lite oftare, men resten skulle skickas över till stadsarkivet.

Tisdag

Cigarettpaket och snusdosor fick vi in till stadsarkivet idag. Anne-Lis och Kalle tog emot arkivet efter Tobaksbolaget. Vi kallar det för en leverans. Tobaksbolaget har haft en fabrik i Malmö i flera hundra år och tillverkat cigarrer och cigaretter. Det var 25 flyttkartonger med handlingar och föremål. Egentligen är det bara handlingar som hör till arkiven. Inte skrivmaskiner, stolar, pennor eller cigarettpaket. Men ibland tar vi emot lite av det också. Det kan vara bra att ha när vi skall göra utställningar.

Handlingar kan dock se väldigt olika ut. Det är inte bara papper. Det kan vara fotografier, affischer, videoband, datafiler. En skolelevs eget arkiv skulle kunna bestå av dagböcker, brev, betyg från skolan, medlemskort från Pirahaklubben och fotografier, men inte böcker som man har köpt eller pokaler som man har vunnit.

Anne-Lis och Kalle fick hitta en plats inne i våra arkivlokaler där de kunde packa upp Tobaksbolaget. Sedan skall de ordna och förteckna arkivet. De skall alltså sortera alla handlingar och lägga dem i speciella arkivkartonger (kartongerna är ungefär lika stora som en vanlig A 4-pärm, och man får rum med ungefär lika mycket som i en pärm).

Handlingarna får inte vara kvar i pärmar. Man måste också plocka bort alla plastfickor för de kan ibland suga åt sig texten från pappret som ligger i plastfickan. Alla gem måste också bort eftersom de kan rosta och ha sönder pappret. Hittar man fotografier så skall de läggas i speciella kuvert som är syrefria.

När de har sorterat färdigt allting skriver de upp vilka olika slags handlingar som finns i just Tobaksbolagets arkiv i en förteckning.

Onsdag

Monbijouskolan från Malmö kom idag på besök till stadsarkivet. Jag hade en visning för dem där jag visade olika arkivhandlingar. Vad tror du själv att skolelever kan finnas i för handlingar på arkiven?

Jag visade till exempel skolfotografier, nationella prov som elever hade skrivit och betyg. Dessa handlingar skall alltid sparas i skolornas arkiv.

Varje onsdagskväll kommer en kurs från Malmö högskola till stadsarkivet. Det är 25 studenter som läser om släktforskning och historia. De får lära sig vad man kan hitta för gamla handlingar och hur man forskar i arkiven för att hitta sina släktingar som bodde i Malmö för hundra eller tvåhundra år sedan.

Torsdag

Stadsarkivet har öppet varje vardag mellan klockan 9.00 och 16.00. Vem som helst kan komma till stadsarkivet och fråga efter handlingar. Därför sitter alltid någon av oss som arbetar här på stadsarkivet i expeditionen och tar emot besökare. Vi hjälper dem att hitta de handlingar som de behöver.

Idag kom det in en man från USA. Han var här i Sverige på besök och pratade bara engelska. Men hans farfar kom från Sverige och hade utvandrat till Amerika 1891. Mannen sa att hans farfar hette Charles Anderson och att han var född i Malmö. Charles var ett väldigt ovanligt namn i Sverige förr så det troligaste är att han egentligen hette Karl Andersson men sedan ändrade sitt namn i USA så att det skulle låta mer engelskt. Men eftersom mannen inte visste mer så gick det inte att hitta några uppgifter om hans farfar. Han skulle dock skriva brev till stadsarkivet när han kom hem till USA. Han trodde att det nog stod någonstans vilket datum och år hans farfar var född. När det brevet kommer kan vi leta i våra arkivhandlingar över alla som är födda i Malmö och förhoppningsvis hitta hans farfar.

En äldre dam kom in och frågade efter gamla skolbetyg från 1943. Hon skulle leta reda på sina gamla klasskamrater. Hon fick titta i en stor bok och skrev av alla uppgifterna. Man kan både komma och besöka oss eller skriva till oss. Vi får flera brev varje dag från personer som vill att vi skall släktforska åt dem, skriva av gamla skolbetyg, hitta ett visst fotografi från en gata i Malmö eller kopiera en skolhälsojournal.

Alla handlingar får man inte titta på. En del kan vara hemliga, eller sekretessbelagda som vi säger. Då måste vi läsa dem först och se om den personen som frågar har rätt att se dessa handlingar. Ingen annan än du själv får till exempel läsa din sjukjournal (utom dina föräldrar om du är under 18 år).

Fredag

Snart är veckan slut. Kalle och Anne-Lis letade handlingar och föremål från Tobaksbolaget som de kunde ställa fram i en utställning. Utställningar gör vi för att de som kommer till oss skall se hur många olika slags arkiv och arkivhandlingar det finns. Nu när vi precis har fått in arkivet efter Tobaksbolaget kan det var roligt att visa det för våra besökare. Vi sätter sällan fram originalhandlingar eftersom det inte är riktigt säkert för dem, utan vi tar kopior. Vi ställer också ut föremålen som vi ibland får in. Lördagen den 9 november 2002 är det Arkivens dag i hela Sverige. Då har många arkiv öppet hus och ordnar speciella visningar. Utställningen om Tobaksbolaget måste vara färdig till den dagen.

Lördag

Även på lördagar har vi öppet. Idag var det Stebbes tur att arbeta lördag. Alla de som inte har tid att besöka stadsarkivet på vardagar för att de arbetar eller går i skolan kan komma hit på lördagarna.


Skriv ut (utskriftsvänligt format)

Tipsa en vän om den här texten