Generalguvernörens uppgifter

Generalguvernör är namnet på den högste makthavande, som förvaltar – tar hand om – ett större område, ett generalguvernement. Generalguvernören har både haft en civil, privat och militär uppgift.

Generalguvernementet fanns mest i de delar av landet där det var risk för ett militärt angrepp. Skåne, som på tre sidor är omgivet av vatten, ansågs som viktigt att försvara mot fiender som kunde anfalla Skåne längs med kusten.

Kungens representant i Skåne

Generalguvernören i Skåne var kungens representant och han var samtidigt den högste militäre chefen i Skåne. I generalguvernörens arbete ingick också att ordna fram mer pengar till det militära försvaret.

Fyra län blir ett samlat generalguvernement

Fram till 1658 hade Skåne bestått av fyra län: Malmöhus, Landskrona, Helsingborgs och Kristianstads län. Den 18 mars 1658, efter freden i Roskilde, inrättade den svenska regimen Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm under ett samlat generalguvernement.
Skånes förste generalguvernör blev Gustaf Otto Stenbock (1614–1685) och Malmö blev residensstad, alltså den stad där generalguvernören bodde.

Generalguvernement blir två län…

Det skånska generalguvernementet upphävdes den 9 maj 1719 då riket fick en ny enhetlig organisation. Då indelades landskapet i två län: Malmöhus och Kristianstad. I de båda länen satt var sin landshövding.

Vid oroligheterna under Napoleonkrigen, återinfördes generalguvernörstjänsten mellan åren 1801–1809. Den som då innehade tjänsten som generalguvernör var militären Johan Christopher Toll (1743–1817).

…och sedan ett län med en landshövding

Till och med den 31 december 1996 var Skåne uppdelat i två län. Den 1 januari 1997 blev Skåne ett län med en landshövding. Länsstyrelsen i Malmö är landshövdingens arbetsplats och han har sin bostad i Residenset på Stortorget i Malmö.

Relaterade berättelser

  • 790_listing

    Johan Christopher Toll

    En nära skildring av ett välplanerat kuppförsök av hattpolitikern Toll och hans sammansvurna. Berättelsen belyser den starka önskan om återinförandet av en stark kungamakt. Berättelsen utspelar sig under 1700-talet i Kristianstad. J C Toll föddes i Mölleröd vid Hässleholm och växte upp på Nybogård utanför Klippan. Som vuxen bodde han på Bäckaskogs slott, öster om Kristianstad.

    Läs berättelsen


Skriv ut (utskriftsvänligt format)

Tipsa en vän om den här texten