Om Kirstine Pedersdatter Thott

  • Faktamaterial inlämnat av Anders Reisnert.

Källredovisningen är delad i två delar: först en källförteckning, därefter personfakta.

Källredovisningar

Litteratur

Barfod. Märkvärdigheter rådande den Skånska Adeln.

Baeijer H.G. Beskrifning öfver Staden Ystad. 1793. Faksimilutgåva 1965 utgiven av Ystad Fornminnesförening. I boken finns Jep Mus kalkmålning i taket i det kapell där han begrovs i Franciskanerklostret i Ystad. Kalkmålningen finns avbildad och färglagd på sid Tab:23.

Danmarks Adels Aarbog XXII. Mogens Munk s. 297f. Köpenhamn 1905.

Danmarks Adels Aarbog XXII. Kirstine Thott och Jep Mus s.416 och 452. Köpenhamn 1900.

Erslev, Kr. Dronning Margrethe och Kalmarunionens grunlaegelse. S.325f och 399. Köpenhamn 1882. Nytryck Köpenhamn 1971.

Lerdam, H. Danske len og lensmaend 1370-1443. Köpenhamn 1996.

Thiset, A. Danske adlige sigiller fra det 15, 16 og 17. Aarhundradet. Innehåller avbildningar av olika sigill från skilda arkiv. Boken är från 1905 och finns på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Thott, Å. Ätten Thott under medeltiden. Lund 1983.

Ystadiana 1992. Ystad fornminnesförenings årsbok, sidan 152. Texten tar upp den förstörda kalkmålningen över Jep Mus.

Museum

Vill man uppleva klostermiljö så kan man åka till Bosjökloster som i östra längans bottenvåning visar hur Benediktinernunnorna levde.

Gråbrödraklostret i Ystad, numera Ystad stadsmuseum, grundades 1267 och är idag tillsammans med Vadstena kloster, Sveriges bäst bevarade klosteranläggning. Ystad har även en väl bevarad medeltida stadskärna.

En permanent utställning som belyser tiden, är Metropolis, Kulturens utställning om Lunds utveckling från medeltiden och framåt.

För att se hur familjer ur högrestånd levde under medeltiden kan man åka till Glimmingehus. Borgen började byggas 1499 av Jens Holgersen Ulfstand och är idag Nordens bäst bevarade medeltidsborg.

Platser

Bosjökloster, dit Kirstine Pedersdatter skickades för att uppfostras, är idag öppet för allmänheten och ligger vid Ringsjön. Det är ombyggt och renoverat i olika omgångar men vissa delar finns kvar från 1300-talet då Kirstine vistades där. Bosjökloster är inte längre ett kloster, vid reformationen 1536 drogs klostret in till kronan. Den östra längans bottenvåning, som är från medeltiden, är omsorgsfullt restaurerad. Om man är nyfiken på hur Benediktinernunnorna levde och vad de gjorde så finns det en utställning.

Beritzholms borgkullar som ligger ca 1 km nordväst om Bjersjölagård. Beritzholm gavs i pant till Mogens Munk från kung Valdemar Atterdag. Av borgen finns inget kvar, den började rivas redan omkring 1530. Rivningsmaterialet användes vid byggandet av Svaneholm och Krageholm. Det enda som finns kvar av Beritzholm är tydliga spår av vallar och gravar i naturen.

Månstorps gavlar (som betyder Mogens nybygge) är nu en ruin efter gården Mogenstrup (Månstorp). Månstorp gick i arv till en av Mogens och Kirstines tre döttrar, Gertrud. Månstorps gavlar finns en bit från Malmö, i Västra Ingelstads socken.

Mariakyrkan i Helsingborg, där Jep Mus tvingar Kirstine till giftermål, finns kvar. Det var här som Kirstine enligt berättelsen gav Jep Mus ringen med inskriptionen ”Akta dig kopparspik. Du ligger i guld.”

Lindholmens borg utanför Svedala är idag en ruin och har undersökts av arkeologer. Lindholmens borg var under 1300- och 1400-talen en av Skånes viktigaste och mäktigaste borgar. Drottning Margareta I, som gav Jep Mus tillåtelse att gifta sig med Kirstine, hade Lindholmen som sin borg när hon var i Skåne.

Franciskanerkyrkan (Gråbrödrakyrkan) i Ystad där Jep Mus begravdes finns kvar och är öppen för besök. Idag finns Ystads stadsmuseum i byggnaden. Tyvärr finns inte Jep Mus gravsten kvar. Det har funnits en kalkmålning av Jep Mus vapensköld i taket, man idag kan man bara se den i en bok av Baeijer, titta i litteraturförteckningen så hittar du bokens namn.

Arkiv

Vår huvudsakliga källa till berättelsen är en Släktboksframställning av Anne Gjös skriven på 1500-talet. Denna finns bevarad i original och som excerpter av Peder Syv, allt finns i det Danska riksarkivet. Ordet excerpt betyder ”utdrag ur en skrift”. Berättelsen finns sedan återgiven i flera senare böcker exempelvis i Danmarks Adels Aarbog på nedan angivna sidor och i Ätten Thott under medeltiden.

Eftersom Jep Mus rövade bort Kirstine Pedersdatter ledde detta till rättsliga och kyrkliga efterspel, som nämns i diverse källmaterial från tiden då det hände.

Kirstine Pedersdatter skrev några brev som finns bevarade. Ett brev från den 12 maj 1395 där hon pantsätter Ellinge med byn, möllan och byarna Dammstorp och Skrubbarp till sin svåger, väpnaren Nils Svendsen (Sparre), gift med Kirstine Pedersdatters syster Pernille. Brevet finns i original i det svenska Riksarkivet men finns återgivet i Danmarks Breve fra Middelalderen 4 Række 5 bind nr 370.

I ett brev från den 6 november 1395 konfirmerar hon pantsättningen. Även det originalet finns på svenska Riksarkivet. Tryckt i DRB 4R b5 nr 458.

Den 14 december 1395 donerade Kirstine den stora gården ”Ladegaarden” vid Adelgatan i Malmö till S:t Petri kyrka i Malmö. Donationen görs för att man ska instifta ett altare till åminnelse av Jep Mus. Även det originalet finns i svenska Riksarkivet och tryckt i RDB 4R b5 nr 469.

Danmarks Riksarkiv

  • Släktboksframställning skriven av Anne Gjös på 1500-talet.

Excerpter av Peder Syv i det Danska riksarkivet

  • Genealogisk-heraldisk Selskabs Manuskripter i GA., 4to n.38.

Personfakta

Huvudkällan till berättelsen om Mogens Munk och Kirstine Pedersdatter Thott (KP) är en släktboksframställning skriven av Anne Gjös på 1500-talet. Det finns också samtida källmaterial som nämner händelsen, eftersom den ledde till rättsligt och kyrkligt efterspel. Sanningshalten i berättelsens kärna kan inte längre kontrolleras men de historiska ramarna är korrekta. Berättelsen har säkert förändrats fram till idag, men berättelsen tycks inte vara en vandringssägen.

Vi vet inte när KP föddes eller när hon dog, vi vet inte heller var hon ligger begravd. Men KP:s föräldrar hette Peder Axelsen Thott och Juliana, som var dotter till riddaren Peter Grubbe. KP hade en syster och en bror, Pernilla och Axel. Hennes far, Peder Axelson Thott dog 1375 och modern Juliana gifte om sig med Claus Serling.

Större bild

© Typoform, Terra Scaniae

Som många andra adelsdöttrar under medeltiden skickades KP till ett kloster för att uppfostras. KP skickades till Bosjökloster där Benediktinernunnorna fanns. Under tiden som KP bodde på Bosjökloster så trolovades hon med den jylländske adelsmannen Mogens Pedersen av släkten Munk.

År 1376 dog kung Valdemar Atterdag av Danmark och efterträddes av dottersonen Olof. I verkligheten var det Olofs mamma, drottning Margareta I som regerade. Margareta behövde lojala män och valde därför ut män med karriärambitioner som hon gav höga och viktiga tjänster i det danska riket. På så vis kunde hon ha en hållhake på dem. En av dessa män var Jep Mus av släkten Drefeld. Han var stadsfogde i Ystad, och sjörövare, med drottning Margaretas tillåtelse.

För att höja Jep Mus sociala ställning i samhället tillät Margareta I att han gifte sig med den adliga Kirstine. Eftersom KP redan var trolovad rövade Jep Mus bort henne från Bosjökloster. Giftermålet mellan dem stod i Mariakyrkan i Helsingborg någon gång på 1380-talet. Ringen med texten ”Art dig kaaber nagel. Du ligger i guld”, (Akta dig kopparspik. Du ligger i guld) fick Jep Mus av KP vid bröllopet. Texten syftar till Jep Mus enkla släktförhållande, han är bara koppar medan hon är ädel som guld. I äktenskapet föddes två döttrar med okända namn, båda dör innan 1400.

Mogens Munk var naturligtvis inte nöjd. Jep Mus hade stulit hans blivande brud. Mogens vill ha hämnd, men var klok nog att vänta. Fram till tiden var mogen skaffade han sig inflytelserika vänner och gjorde karriär. Den 14 september 1394 dödade han Jep Mus, troligen i en duell på ett tornerfält. Ett år senare gifte sig Mogens Munk och KP och 1397 dubbades han till riddare. Jep Mus begravdes i klosterkyrkan i Ystad.

Det fortsatte att gå bra för Mogens Munk, han hade flera kungliga slott som län, bland annat Beritzholm i Skåne. År 1410 blev han överbefälhavare för de kungliga trupperna och han deltog i kriget mot den tyska Holsteinska adeln. I närheten av byarna Sollerup och Eggebæk i sydvästra Jylland möttes de båda trupperna den 12 augusti 1410. Här stupade Mogens Munk. Ingen vet var han är begravd, kanske vid slagfältet eller på något släktgods på Jylland.

KP och Mogens hann få tre döttrar i sitt korta äktenskap: Gertrud den hetsiga, Pernille den goda och Anne den högmodiga. Alla tre döttrarna blev förnämligt gifta.


Skriv ut (utskriftsvänligt format)

Tipsa en vän om den här texten