1600

Skånes befolkning hade sedan slutet av 1500-talet levt i fred, men dessa dagar var nu räknade. Snart skulle kyrkklockorna ringa och varna för krig. Skåne tillhörde Danmark under en stor del av århundradet, men Danmark tvingades en dag i februari 1658 lämna landsdelen till de svenska erövrarna. Från att ha varit en stor och viktig del i det danska riket, hamnade Skåne i Sveriges utkant.

Läs mer

Berättelser

 • 735_listing

  Karna Jönsdotter

  Berättelsen som utspelar sig under 1600-talet i ett Skåne drabbat av krig skildrar en flickas flykt till trygghet. Berättelsen utspelar sig i Lilla Harrie och Södervidinge utanför Kävlinge och Lund.

  Läs berättelsen

 • 757_listing

  Laurentius Taagelykke

  En berättelse om det utanförskap man kunde uppleva om man valde “fel” sida, den danska eller den svenska. Texten belyser även förekomsten av “snapphanar” under 1600-talet och de motsättningarna som rådde efter unionens upplösning. Berättelsen utspelar sig i antingen Tåstarps eller Hjärnarps kyrka.

  Läs berättelsen

 • 771_listing

  Peder Winstrup

  En berättelse om den sista danska biskopen i Lund och den svenska dito. Berättelsen utspelar sig kvällen innan biskopen Peder ska svära trohetsed till Sverige. Berättelsen utspelar sig på 1600-talet i Lund.

  Läs berättelsen

 • 786_listing

  Sthen Jacobsen

  En berättelse som tar avstamp mitt under kriget mellan Danmark och Sverige. Texten, skriven i dagboksform, innehåller en nära skildring av krigets grymheter under 1600-talet. Berättelsen utspelar sig i Kågeröd, Köpenhamn och utanför Landskrona.

  Läs berättelsen

 • 793_listing

  Uggle-Per

  En skildring av ett krigshärjat Skåne under 1600-talet där värvning av “snapphanar”, hårda levnadsvillkor och bestraffning var vanligt förekommande. Berättelsen utspelar sig vid Loshult.

  Läs berättelsenMedia

 • Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka

  Så här såg Lunds domkyrka ut under 300 år, från 1500-talet och fram till 1800-talet.

  Läs mer och se bilder

 • 687_listing

  Slaget vid Lund

  I december 1676 möttes de danska och svenska arméerna i ett avgörande slag i Skånska kriget. Tusentals soldater stupade på fälten utanför Lund. Slaget är det blodigaste i Nordens historia. Kartan är utarbetad i samarbete med Göran Larsson, chef för Malmö Museer. © Typoform

  Läs mer