1800

Under 1800-talet växte Skånes befolkning rekordartat. Ingen annan del av Sverige hade en sådan stor befolkningsökning, fast den ökade i hela landet. Vad berodde det på? Skalden Esaias Tegnér menade att orsaken var ”freden, vaccinen och potäterna”.

Läs mer

Berättelser

 • 701_listing

  Håkan Ohlsson

  I berättelsen får vi inblick i en boktryckares liv under 1800-talet. Vi får även kunskaper om hur kollektivavtal för anställda kom till stånd under denna tid. Berättelsen utspelar sig i Lund.

  Läs berättelsen

 • 775_listing

  Johannes Åberg

  Om det hårda livet som rallare, d.v.s. järnvägsbyggare, handlar den här berättelsen, som utspelar sig vid slutet av 1800-talet under anläggandet av järnvägssträckan Linköping–Fågelstad.

  Läs berättelsen

 • 763_listing

  Matilda Olsson

  En berättelse om en korgmakerska som under 1800-talet tar strid för bättre arbetsvillkor. Berättelsen utspelar sig i Strönhult.

  Läs berättelsen

 • 760_listing

  Mårten Bengtsson, del 1

  En omfattande berättelse om drängarnas uppror i början av 1800-talet. Om upprinnelsen till och de hårda straff som utdelades efter Klågerupsupproret. Berättelserna utspelar sig i Bara, på Torups slott och i Malmö.

  Läs berättelsen

 • 761_listing

  Mårten Bengtsson, del 2

  En omfattande berättelse om drängarnas uppror i början av 1800-talet. Om upprinnelsen till och de hårda straff som utdelades efter Klågerupsupproret. Berättelserna utspelar sig i Bara, på Torups slott och i Malmö.

  Läs berättelsenMedia