1800

Under 1800-talet växte Skånes befolkning rekordartat. Ingen annan del av Sverige hade en sådan stor befolkningsökning, fast den ökade i hela landet. Vad berodde det på? Skalden Esaias Tegnér menade att orsaken var ”freden, vaccinen och potäterna”.

Läs mer

Berättelser

 • 762_listing

  Mårten Bengtsson, del 3

  En omfattande berättelse om drängarnas uppror i början av 1800-talet. Om upprinnelsen till och de hårda straff som utdelades efter Klågerupsupproret. Berättelserna utspelar sig i Bara, på Torups slott och i Malmö.

  Läs berättelsen

 • 764_listing

  Neil Erickson

  Berättelsen handlar om livet som nybyggare och genom en nära skildring av en ung mans nya liv i Amerika får vi inblick i svårigheterna att hålla samman familjen. Berättelsen utspelar sig under 1800-talet i Arizona, USA, men Neil är född i Fjälkestad.

  Läs berättelsen

 • 773_listing

  Nilla Jönsdotter

  Berättelsen skildrar en ung pigas vandring med posten mellan Hovdala Slott och Kristianstad. Här synliggörs rädslor och skrock som frodades under 1800-talet, och vi får kunskap om en del av postens historia. Berättelsen utspelar sig i skogen mellan Hovdala slott och Kristianstad.

  Läs berättelsen

 • 766_listing

  Nilla Pehrsdotter

  Utöver att skildra bakgrunden till den stora emigrationen av svenskar ger berättelsen även insikt i hur emigration påverkar och splittrar familjer och släkt, även de som stannat kvar. Berättelsen utspelar sig under 1800-talet i Fjälkestad.

  Läs berättelsen

 • 796_listing

  Walfrid Weibull

  Berättelsen skildrar framväxten av företaget Svalöf Weibullsunder 1800-talet. En resa från småskalig förädling av fröer vid köksbordet till ett företag med hundratals anställda. Weibull var verksam i Landskrona där berättelsen också till största delen utspelar sig.

  Läs berättelsenMedia