Järnåldern

Under 600-talet före vår tidräknings början blev klimatet i sydskandinavien svalare och fuktigare. Sandjordarna började nu ge bättre gräsbete och större skördar. Runt år 500 f.Kr. börjar i vår del av världen den period som kallas järnåldern.

Läs mer

Berättelser

 • 743_listing

  Hildr

  En berättelse om maktförhållandet mellan hövdingfamiljer och trälar under järnåldern. Texten berör även vikten av gåvor och smycken. Berättelsen utspelar sig vid byn Järrestad, strax utanför Simrishamn.

  Läs berättelsen

 • 795_listing

  Unwodr

  En berättelse om offergåvor, liv och död hos en familj under järnåldern. Berättelsen utspelar sig på Gårdslösaåsen vid Tommarpsån, i närheten av Simrishamn.

  Läs berättelsen