Stenåldern

Den längsta av alla historiska perioder kallas stenåldern, efter de första verktygen som tillverkades av sten. Men naturligtvis använde den här tidens människor sig också av andra material. Här berättar vi kortfattat om den längsta perioden.

Läs mer

Berättelser

 • 746_listing

  Atar

  Berättelsen om en stenålderspojkes första jakttur förmedlar kunskap om verktyg och bruk i en jägarfamilj. Den skildrar även pojkens väg in i vuxenlivet. Berättelsen utspelar sig kring Västersjön i Ängelholms kommun.

  Läs berättelsen

 • 749_listing

  Den unge pojken

  Genom den unge Skateholmspojkens mödor med att lära sig hantera flinta lär vi oss om vikten av tålamod och familjeband under stenåldern. Berättelsen utspelar sig vid nuvarande Skateholm som ligger mellan Ystad och Trelleborg.

  Läs berättelsen

 • 748_listing

  Den äldre mannen

  Genom en äldre flintsmeds tillbakablick på sitt liv får vi ta del av de livsvillkor som rådde under stenåldern. Berättelsen utspelar sig vid nuvarande Skateholm som ligger mellan Ystad och Trelleborg.

  Läs berättelsen

 • 729_listing

  Enne

  Berättelsen skildrar en ung flickas väg in i vuxenlivet. Vi får en inblick i familjeliv, mathållning och natur under stenåldern. Berättelsen utspelar sig vid nuvarande Segebro vid Malmö.

  Läs berättelsen

 • 787_listing

  Svala

  I denna berättelse får vi ta del av livet i en flintsmedsfamilj. Utöver att ge kunskap om hantverk berör den även liv och död och skildrar gravskick under stenåldern. Berättelsen utspelar sig vid Södra Sallerup utanför Malmö.

  Läs berättelsenMedia

 • 684_listing

  Folkkulturer under tidig stenålder

  Utbredningen av Skånes och södra Skandinaviens första folkkulturer för 12’000 år sedan. Kartan är utarbetad i samarbete med arkeolog Bo Knarrström, Riksantikvarieämbetet UV Syd. © Typoform

  Läs mer

 • 1107_listing

  Skåne vid istidens slut

  Vad var land och hav när isen drog sig tillbaka från Skåne? Du kan växla mellan visning av nutida och dåtida kustlinje. Kartan är en omarbetning efter Björck 1995/ Bo Knarrström 1999. © Typoform

  Läs mer